prawo tuningowePolskie prawo tuningowe i zmiany konstrukcyjne"


W Polsce można bardzo swobodnie podchodzi się do spraw związanych z tuningiem samochodów, jednak nie wszystko jest dozwolone oraz tuning też podlega ograniczeniom. Póki co w Polsce można dowolnie przerabiać auta, byle tylko przechodziły przeglądy na Stacji Kontroli Pojazdów. Jednak zmiany w samochodzie nie zawsze są legalne i czasem nawet diagności oraz właściciele nie mają o tym pojęcia. Z czasem prawo może być zaostrzone, a wówczas niewiedza nie będzie nikogo interesowała.
To co jest legalne u nas, może być nielegalne już za naszymi granicami, więc warto przerabiać auto z głową, by samemu się nie ograniczać w przemieszczaniu się po Europie. Także odwrotnie, czasem legalny tuning za granicą jest nielegalny w Polsce, np montaż żarówek LED oświetlenia zewnętrznego zamiast tradycyjnych żarówek jest dozwolony w Wielkiej Brytanii i częściowo w Niemczech. Wjazd takim samochodem do Polski może skutkować mandatem, utratą dowodu rejestracyjnego i zakazem dalszej jazdy.

Ważne akty prawne


1. Ogólne wymogi techniczne jakie powinien spełniać pojazd uczestniczący w ruchu znajdują się w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908 z późn. zm.). *
2. Szczegółowe warunki techniczne dla określonych rodzajów pojazdów są opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (DzU z 2003 r., nr 227, poz. 2250 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. Nr 285, poz. 2856, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1666)


* Dział III tej ustawy dotyczący pojazdów zawiera w rozdziale 1 warunki techniczne, którym powinny odpowiadać te pojazdy:
Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:
1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę
2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych
3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych
4) nie powodowało niszczenia drogi
5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu
6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Homologacja samochodu


W dzisiejszych czasach nie wystawia się homologacji na pojedynczy egzemplarz, tylko na cały model i czyni to producent samochodu dla wszystkich wersji, opcji, silników, dodatków i akcesoriów dopuszczonych do samochodu przez producenta. Jeśli chcemy zmienić biedniejszą wersję auta na bogatszą, wymienić elementy naszego auta wstawiając je z innego tego samego modelu - możemy bezproblemowo to zrobić.

Jeśli jednak producent nie przewidział modyfikacji np dla Fiesty i chcemy przenieść części, które były np tylko w Mondeo, to już wg prawa nie możemy tego bezproblemowo uczynić, choć zarówno części jak i oba auta mają homologacje. Po dokonaniu modyfikacji należy, zgodnie z prawem, poinformować SKP o takiej zmianie i przejść badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu, a finalnie złożyć wniosek o dopuszczeniu auta przez Inspektorat Transportu Drogowego. Do wniosku dołączamy 800zł opłaty oraz potwierdzenie wykonanie modyfikacji w serwisie. Samodzielna wymiana nie jest dozwolona.

W praktyce jeśli nasze auto spełnia parametry na SKP nie musimy nikogo informować o zmianach. Jednak w razie stłuczki/wypadku rzeczoznawca ubezpieczeniowy może stwierdzić brak potwierdzenia legalności montażu jakieś takiej części. Będzie to podstawą odmowy wypłaty odszkodowania, lub jeśli to my jesteśmy sprawcami, ubezpieczyciel może domagać się od nas zwrotu kosztów.

Przepisy określają m.in takie kwestie jak:

- zmiana jego mocy silnika nie może przekraczać 5% fabrycznie ustawionej wartości. Modyfikacja musi zostać ujęta w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
- modyfikacja układu wydechowego w silniku benzynowym nie może emitować więcej dźwięku niż 93 dB, a w dieslu 96 dB.
- demontaż katalizatorów oraz filtrów cząstek stałych jest całkowicie nielegalny.
- długość, szerokość, masa pojazdu muszą się zgadzać z najszerszą możliwą wersją modelu pojazdu *

* przykładowo założenie body-kit szerszych nadkoli, zderzaków wymaga zezwolenia, bo producent nie przewidział dopuszczenia auta z takim pakietem w opcji wersji seryjnie produkowanej lub limitowanej

Zmiany konstrukcyjne samochodu


Zabronione są zmiany konstrukcyjne samochodu

- montaż zbyt szerokich felg, wystających za obrys samochodu
- oświetlanie podwozia i felg
- demontaż tłumika i katalizatora
- wymiana lusterek bocznych na ograniczające widoczność
- wymiana kierownicy bez homologacji lub nie mającej sprawnego klaksonu
- stosowanie świateł ksenonowych w kloszach zwykłych lamp
- stosowanie świateł LED w kloszach zwykłych lamp oświetlenia zewnętrznego

Dozwolone zmiany konstrukcyjne samochodu

- montaż instalacji LPG/CNG,
- przerobienie samochodu ciężarowego na osobowy
- przerobienie samochodu osobowego na ciężarowy
- zmianę liczby miejsc w samochodzie
- zmianę pojemności silnika samochodu
- zmianę liczby osób przewożonych w pojeździe
- zmianę masy własnej pojazdu lub ładowności pojazdu

Legalizacja zmian konstrukcyjnych

Każda zmiana konstrukcyjna w pojeździe powodująca zmianę danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu wymaga opisania zmian konstrukcyjnych przez rzeczoznawcę, wykonanie badania technicznego oraz zgłoszenia się do Wydziału Komunikacji w celu uaktualnienia wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Zmian konstrukcyjnych pojazdu może dokonać tylko warsztat, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzi działalność w zakresie obsługi i naprawy pojazdów – kod PKD 50.20.A.

W celu wykonania badania technicznego, po zmianach konstrukcyjnych pojazdu należy przedstawić następujące dokumenty:

- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu,
- dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez autoryzowany warsztat
- wnieść opłatę za specjalistyczne badanie techniczne (dziś to 82zł)

Kara za poruszanie się samochodem po niezgłoszonych zmianach konstrukcyjnych wynosi do 1000zł i zakaz dalszej jazdy.
Kontrolować i ukarać na może nie tylko Policja, ale również np ITD, Żandarmeria Wojskowa.

Niedozwolony jest montaż w samochodzie używanych poniższych części

- Immobiliser
- Alarm
- Elementy elektryczne i elektroniczne układów ABS, ESP
- Przewody paliwowe
- Filtry
- Zawory recyrkulacji spalin
- Instalacja LPG
- Pasy bezpieczeństwa
- Pióra wycieraczek szyb
- Płyny eksploatacyjne
- Katalizator
- klocki, szczęki hamulcowe
- przewody układu hamulcowego
- tłumiki układu wydechowego
- przeguby układu kierowniczego i zawieszenia
- fotele z pasami bezpieczeństwa, z poduszkami powietrznymi

Nikt nie broni handlu takimi częściami, ale ich montaż jest nielegalny w świetle polskiego prawa. Nie ma jednak żadnej podstawy do kontroli i kary za używanie części używanych w naszym aucie, choć określono jej wysokość nawet 3-5 tys zł. Dlatego jedynym kryterium jest nasz rozsądek i dbanie o stan naszego auta i naszego własnego bezpieczeństwa na drodze oraz bezpieczeństwa innych. Dziś (od 2005 roku!) ten przepis jest martwym przepisem w Polsce.