Ford Fiesta mk6 logo firmy FordDane techniczne silników Wersje wyposażenia Wymiary auta

Porady i ciekawostki Facebook Ford Fiesta mk6   twitter Ford Fiesta mk6 Galeria zdjęćPorady i ciekawostki >>> Usterki, diagnoza

lista kodów błędów DTC część PPełne lista kodów błędów DTC część P dla wszystkich samochodów


Poniższa lista jest dla wszystkich aut czytających kody w takim formacie. Opisy są po Angielsku.
Lista jest uzupełnieniem i rozwinięciem listy kodów DTC dla Forda Fiesty mk6.

Kody B | Kody C | Kody U

kody DTC dla silnika - typ P

P0001 - Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open
P0002 - Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
P0003 - Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
P0004 - Fuel Volume Regulator Control Circuit High
P0005 - Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit/Open
P0006 - Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit Low
P0007 - Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit High
P0008 - Engine Positions System Performance Bank 1
P0009 - Engine Position System Performance Bank 2
P0010 - "A" Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1)
P0011 - "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
P0012 - "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1)
P0013 - "B" Camshaft Position -
P0014 - "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
P0015 - "B" Camshaft Position -Timing Over-Retarded (Bank 1)
P0016 - Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A)
P0017 - Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B)
P0018 - Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A)
P0019 - Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B)
P0020 - "A" Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2)
P0021 - "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
P0022 - "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2)
P0023 - "B" Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank 2) - See Trouble Code P0020
P0024 - "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2) - See Trouble Code P0021
P0025 - "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2) - See Trouble Code P0022
P0026 - Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance Bank 1
P0027 - Exhaust Valve Control solenoid Circuit Range/Performance Bank 1
P0028 - Intake valve Control Solenoid
P0029 - Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance Bank 2
P0030 - HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P0032 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
P0033 - Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit
P0034 - Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low
P0035 - Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High
P0036 - HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
P0038 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2)
P0039 - Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance
P0040 - Upstream Oxygen Sensors Swapped From Bank To Bank
P0041 - Downstream Oxygen Sensors Swapped From Bank To Bank
P0042 - HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3)
P0043 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3)
P0044 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3)
P0050 - HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P0051 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P0052 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
P0053 - HO2S Heater Resistance (Bank 1, Sensor 1)
P0054 - HO2S Heater Resistance (Bank 1, Sensor 2)
P0055 - HO2S Heater Resistance (Bank 1, Sensor 3)
P0056 - HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P0057 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)
P0058 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 2)
P0059 - HO2S Heater Resistance (Bank 2, Sensor 1)
P0060 - HO2S Heater Resistance (Bank 2, Sensor 2)
P0061 - HO2S Heater Resistance (Bank 2, Sensor 3)
P0062 - HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 3)
P0063 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3)
P0064 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3)
P0065 - Air Assisted Injector Control Range/Performance
P0066 - Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low
P0067 - Air Assisted Injector Control Circuit High
P0068 - MAP/MAF - Throttle Position Correlation
P0069 - Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Circuit
P0071 - Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance
P0072 - Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low Input
P0073 - Ambient Air Temperature
P0074 - Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0075 - Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
P0076 - Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)
P0077 - Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1)
P0078 - Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
P0079 - Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)
P0080 - Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1)
P0081 - Intake valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)
P0082 - Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)
P0083 - Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2)
P0084 - Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)
P0085 - Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)
P0086 - Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2)
P0087 - Fuel Rail/System Pressure - Too Low
P0088 - Fuel Rail/System Pressure - Too High
P0089 - Fuel Pressure Regulator 1 Performance
P0090 - Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit
P0091 - Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
P0092 - Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High
P0093 - Fuel System Leak Detected - Large Leak
P0094 - Fuel System Leak Detected - -
P0095 - Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit
P0096 - Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P0097 - Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low
P0098 - Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High
P0099 - Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic
P0100 - Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101 - Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102 - Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103 - Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104 - Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106 - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107 - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure
P0110 - Czujnik temp. powietrza wlotowego
P0111 - Czujnik temp. powietrza wlotowego
P0112 - Czujnik temp. powietrza wlotowego
P0113 - Czujnik temp. powietrza wlotowego
P0114 - Czujnik temp. powietrza wlotowego
P0115 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik
P0116 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik
P0117 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik
P0118 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik
P0119 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik
P0120 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A
P0121 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A
P0122 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A
P0123 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A
P0124 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A
P0125 - Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa
P0126 - Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy
P0130 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)
-
P0131 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)
P0132 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)
P0133 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)
P0134 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)
P0135 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1)
P0136 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0137 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0138 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0139 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0140 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0141 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0142 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)
P0143 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)
P0144 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)
P0145 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)
P0146 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)
P0147 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3)
P0150 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)
P0151 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)
P0152 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)
P0153 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)
P0154 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)
P0155 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1)
P0156 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)
P0157 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)
P0158 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)
P0159 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)
P0160 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)
P0161 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2)
P0162 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)
P0163 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)
P0164 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)
P0165 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)
P0166 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)
P0167 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3)
P0170 - Czujnik O2 (Bank 1)
P0171 - Czujnik O2 (Bank 1)
P0172 - Czujnik O2 (Bank 1)
P0173 - Czujnik O2 (Bank 2)
P0174 - Czujnik O2 (Bank 2)
P0175 - Czujnik O2 (Bank 2)
P0176 - Czujnik składu paliwa
P0177 - Czujnik składu paliwa
P0178 - Czujnik składu paliwa
P0179 - Czujnik składu paliwa
P0180 - Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0181 - Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0182 - Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0183 - Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0184 - Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0185 - Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0186 - Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0187 - Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0188 - Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0189 - Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0190 - Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0191 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0192 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0193 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0194 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0195 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0196 - Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0197 - Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0198 - Engine Oil Temperature Sensor Low
P0199 - Engine Oil Temperature Sensor High
P0200 - Obwód wtryskiwacza
P0201 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 1
P0202 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 2
P0203 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 3
P0204 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 4
P0205 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 5
P0206 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 6
P0207 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 7
P0208 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 8
P0209 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 9
P0210 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 10
P0211 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 11
P0212 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 12
P0213 - Zimny rozruch wtryskiwacza 1
P0214 - Zimny rozruch wtryskiwacza 2
P0215 - Elektromagnes/cewka odcięcia silnika
P0216 - Układ kontroli czasu wtrysku
P0217 - Stan nadmiernej temp. silnika
P0218 - Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów
P0219 - Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika
P0220 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B
P0221 - Przepustnica /czujnik położenia
P0222 - Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223 - Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224 - Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225 - Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226 - Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227 - Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228 - Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229 - Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231 - Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 - Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 - Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 - Engine Overboost Condition
P0235 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239 - Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240 - Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241 - Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242 - Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243 - Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244 - Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245 - Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246 - Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247 - Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248 - Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249 - Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250 - Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251 - Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252 - Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253 - Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254 - Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255 - Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256 - Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257 - Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance Injector)
P0258 - Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/R
P0259 - Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/R
P0260 - Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent Injector)
P0261 - Cylinder I Injector Circuit Low
P0262 - Cylinder I Injector Circuit High
P0263 - Cylinder I Contribution/Balance Fault
P0264 - Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265 - Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266 - Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267 - Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268 - Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269 - Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270 - Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271 - Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272 - Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273 - Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274 - Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275 - Cylinder S Contribution/Balance Fault
P0276 - Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277 - Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278 - Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279 - Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280 - Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281 - Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282 - Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283 - Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284 - Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285 - Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286 - Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287 - Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288 - Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289 - Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290 - Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291 - Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292 - Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293 - Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294 - Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295 - Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296 - Cylinder 12 Contribution/Range Fault
P0298 - Engine Oil Over Temperature Condition
P0299 - Turbocharger/Supercharger "A" Underboost Condition
P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0305 - Cylinder 5 Misfire Detected
P0306 - Cylinder 6 Misfire Detected
P0307 - Cylinder 7 Misfire Detected
P0308 - Cylinder 8 Misfire Detected
P0309 - Cylinder 9 Misfire Detected
P0310 - Cylinder 10 Misfire Detected
P0311 - Cylinder 11 Misfire Detected
P0312 - Cylinder 12 Misfire Detected
P0320 - Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321 - Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 - Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323 - Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325 - Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0326 - Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327 - Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328 - Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329 - Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330 - Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331 - Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332 - Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333 - Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334 - Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338 - Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 - Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342 - Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 - Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 - Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350 - Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351 - Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 - Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 - Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 - Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355 - Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356 - Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357 - Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit
P0358 - Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359 - Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360 - Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361 - Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362 - Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370 - Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371 - Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372 - Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373 - Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374 - Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375 - Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376 - Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377 - Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378 - Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379 - Timing Reference High
P0380 - Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381 - Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382 - Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0385 - Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386 - Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387 - Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388 - Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389 - Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401 - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 - Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405 - Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 - Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407 - Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408 - Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410 - Secondary Air Injection System Malfunction
P0411 - Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 - Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit
P0413 - Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414 - Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415 - Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416 - Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417 - Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418 - Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
P0419 - Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421 - Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422 - Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 - Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424 - Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0430 - Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)
P0431 - Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)
P0432 - Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)
P0433 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434 - Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0440 - Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0441 - Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0442 - Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0443 - Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)
P0444 - Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)
P0445 - Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)
P0446 - Evaporative Emission Control System Malfunction
P0447 - Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0448 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0449 - Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
P0450 - Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0451 - Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0452 - Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0453 - Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0454 - Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0455 - Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0456 - Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0460 - Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0461 - Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0462 - Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0463 - Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0464 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
P0465 - Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0466 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0467 - Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0468 - Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0469 - Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0470 - Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0471 - Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0472 - Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0473 - Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0474 - Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0475 - Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0476 - Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0477 - Exhaust Pressure Sensor Low
P0478 - Exhaust Pressure Sensor High
P0479 - Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0480 - Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0481 - Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0482 - Exhaust Pressure Control Valve Low
P0483 - Exhaust Pressure Control Valve High
P0484 - Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0485 - Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501 - Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502 - Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503 - Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505 - Idle Control System Malfunction
P0506 - Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507 - Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510 - Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530 - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531 - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532 - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533 - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534 - Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0540 - Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0541 - Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0542 - Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0550 - Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0551 - Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0552 - System Voltage Malfunction
P0553 - System Voltage Unstable
P0554 - System Voltage Low
P0560 - A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)
P0561 - System Voltage High
P0562 - Cruise Control On Signal Malfunction
P0563 - Cruise Control Off Signal Malfunction
P0565 - Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0566 - Cruise Control Set Signal Malfunction
P0567 - Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0568 - Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0569 - Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0570 - Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0571 - Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0572 - Cruise Control Related Malfunction
P0573 - Cruise Control Related Malfunction
P0574 - Cruise Control Related Malfunction
P0575 - Cruise Control Related Malfunction
P0576 - Cruise Control Related Malfunction
P0577 - Cruise Control Related Malfunction
P0578 - Cruise Control Related Malfunction
P0579 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0580 - Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0600 - Serial Communication Link Malfunction
P0601 - Control Module Read Only Memory(ROM)
P0602 - Control Module Programming Error
P0603 - Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604 - Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605 - Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606 - PCM Processor Fault
P0608 - Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609 - Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0620 - Generator Control Circuit Malfunction
P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622 - Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0650 - Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654 - Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655 - Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
P0656 - Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0700 - Transmission Control System Malfunction
P0701 - Transmission Control System Range/Performance
P0702 - Transmission Control System Electrical
P0703 - Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 - Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706 - Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 - Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 - Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 - Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 - Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 - Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712 - Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713 - Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714 - Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715 - Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716 - Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717 - Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718 - Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719 - Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720 - Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 - Output Speed Sensor Range/Performance
P0722 - Output Speed Sensor No Signal
P0723 - Output Speed Sensor Intermittent
P0724 - Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725 - Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726 - Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 - Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 - Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0729 - Gear 6 Incorrect ratio
P0730 - Incorrect Gear Ratio
P0731 - Gear 1 Incorrect ratio
P0732 - Gear 2 Incorrect ratio
P0733 - Gear 3 Incorrect ratio
P0734 - Gear 4 Incorrect ratio
P0735 - Gear 5 Incorrect ratio
P0736 - Reverse incorrect gear ratio
-
P0737 - TCM Engine Speed Output Circuit
P0738 - TCM Engine Speed Output Circuit Low
P0739 - TCM Engine Speed Output Circuit High
P0740 - Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
P0741 - Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 - Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743 - Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 - Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 - Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746 - Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747 - Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748 - Pressure Control Solenoid Electrical
P0749 - Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750 - Shift Solenoid A Malfunction
P0751 - Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/ 1-2 Shift Solenoid Valve Performance
P0752 - Shift Solenoid A Stuck On
P0753 - Shift Solenoid A Electrical/ 1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0754 - Shift Solenoid A Intermittent
P0755 - Shift Solenoid B Malfunction
P0756 - Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/ 2-3 Shift Solenoid Valve Performance - problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0757 - Shift Solenoid B Stuck On
P0758 - Shift Solenoid B Electrical/ 2-3 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0759 - Shift Solenoid B Intermittent
P0760 - Shift Solenoid C Malfunction
P0761 - Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762 - Shift Solenoid C Stuck On
P0763 - Shift Solenoid C Electrical
P0764 - Shift Solenoid C Intermittent
P0765 - Shift Solenoid D Malfunction
P0766 - Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767 - Shift Solenoid D Stuck On
P0768 - Shift Solenoid D Electrical
P0769 - Shift Solenoid D Intermittent
P0770 - Shift Solenoid E Malfunction
P0771 - Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772 - Shift Solenoid E Stuck On
P0773 - Shift Solenoid E Electrical
P0774 - Shift Solenoid E Intermittent
P0775 - Pressure Control Solenoid B Malfunction
P0776 - Pressure Control Solenoid B Performance
P0777 - Pressure Control Solenoid B Stuck On
P0778 - Pressure Control Solenoid B Electrical
P0779 - Pressure Control Solenoid B Intermittent
P0780 - Shift Malfunction
P0781 - 1-2 Shift Malfunction
P0781 - 2-3 Shift Malfunction
P0783 - 3-4 Shift Malfunction
P0784 - 4-5 Shift Malfunction
P0785 - Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0786 - Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 - Shift/Timing Solenoid Low
P0788 - Shift/Timing Solenoid High
P0789 - Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 - Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801 - Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803 - 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804 - 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P1100 - MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not Complete
P1101 - MAF Sensor Out Of Self Test Range./ KOER Not Able To Complete KOER Aborted
P1102 - MAF Sensor In Range But Lower Than Expected
P1103 - MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
P1104 - MAF Ground Malfunction
P1105 - Dual Alternator Upper Fault
P1106 - Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1107 - Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1108 - Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction
P1109 - IAT - B Sensor Intermittent
P1110 - IAT Sensor (D/C) Open/Short
P1111 - Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1112 - Intake Air Temperature (IAT)
P1113 - IAT Sensor Open/Short
P1114 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT - B Circuit Low Input
P1115 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT - B Circuit High Input
P1116 - Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range
P1117 - Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent
P1118 - Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input
P1119 - Manifold Absolute Temperature Circuit High Input
P1120 - Throttle position sensor out of range
P1121 - Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1122 - Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1123 - Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected
P1124 - Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
P1125 - Throttle position sensor intermittent
P1126 - Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction
P1127 - Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor
P1128 - Upstream Heated O2 Sensors
P1129 - Downstream Heated O2 Sensors Swapped
P1130 - Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit
P1131 - Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
P1132 - Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Rich
P1133 - HO2S Insufficient Switching Sensor 1
P1134 - HO2S Transition Time Ratio Sensor 1
P1135 - Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
P1136 - Fan Control Circuit Malfunction
P1137 - Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
P1138 - Lack Of HO2S12 Switch - Sensor Indicates Rich
P1139 - Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
P1140 - Water In Fuel Condition
P1141 - Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
P1142 - Fuel Restriction Condition
P1143 - Air Assist Control Valve Range/Performance
P1144 - Air Assist Control Valve Circuit Malfunction
P1150 - Lack Of HO2S21 Switch - Adaptive Fuel At Limit
P1151 - Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Lean
P1152 - Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Rich
P1153 - Bank 2 Fuel Control Shifted Lean
P1154 - Bank 2 Fuel Control Shifted Rich
P1155 - Alternative Fuel Controller
P1156 - Fuel Select Switch Malfunction
P1157 - Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Lean
P1158 - Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Rich
P1159 - Fuel Stepper Motor Malfunction
P1167 - Invalid Test,throttle not depressed
P1168 - Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure
P1169 - Fuel Rail Sensor In-Range High Failure
P1170 - ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault
P1171 - Rotor Sensor Fault
P1172 - Rotor Control Fault
P1173 - Rotor Calibration Fault
P1174 - Cam Sensor Fault
P1175 - Cam Control Fault
P1176 - Cam Calibration Fault
P1177 - Synchronization Fault
P1178 - ( open )
P1180 - Fuel Delivery System Malfunction - Low
P1181 - Fuel Delivery System Malfunction - High
P1182 - Fuel Shut Off Solenoid Malfunction
P1183 - Engine Oil Temperature Circuit Malfunction
P1184 - Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range
P1185 - FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor High
P1186 - FTS Low - Fuel Pump Temperature Sensor Low
P1187 - Variant Selection
P1188 - Calibration Memory Fault
P1189 - Pump Speed Signal Fault
P1190 - Calibration Resistor Out Of Range
P1191 - Key Line Voltage
P1192 - Voltage External
P1193 - EGR Drive Overcurrent
P1194 - ECU A/D Converter
P1195 - SCP HBCC Failed To Initialize
P1196 - Key Off Voltage High
P1197 - Key Off Voltage Low
P1198 - Pump Rotor Control Underfueling
P1199 - Fuel Level Input Circuit Low
P1200 - Injector Control Circuit
P1201 - Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1
P1202 - Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2
P1203 - Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3
P1204 - Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4
P1205 - Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5
P1206 - Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6
P1209 - Injector Control Pressure System Fault
P1210 - Injector Control Pressure Above Expected Level
P1211 - Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired
P1212 - Injector Control Pressure Not Detected During Crank
P1213 - Start Injector Circuit Malfunction
P1214 - Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent
P1215 - Pedal Position Sensor C Circuit Low Input
P1216 - Pedal Position Sensor C Circuit High Input
P1217 - Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent
P1218 - CID High
P1219 - CID Low
P1220 - Series Throttle Control System Malfunction
P1221 - Traction Control System Malfunction
P1222 - Traction Control Output Circuit Malfunction
P1223 - Pedal Demand Sensor B Circuit High Input
P1224 - Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range
P1225 - Needle Lift Sensor Malfunction
P1226 - Control Sleeve Sensor Malfunction
P1227 - Wastegate Failed Closed (Over Pressure)
P1228 - Wastegate Failed Open (Under Pressure)
P1229 - Intercooler Pump Driver Fault
P1230 - Fuel Pump Low Speed Malfunction
P1231 - Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed
P1232 - Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction
P1233 - Fuel Pump Driver Module Off Line
P1234 - Fuel Pump Driver Module Off Line
P1235 - Fuel Pump Control Out Of Range
P1236 - Fuel Pump Control Out Of Range
P1237 - Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
P1238 - Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
P1239 - Speed Fuel Pump Positive Feed Fault
P1240 - Sensor Power Supply Malfunction
P1241 - Sensor Power Supply Low Input
P1242 - Sensor Power Supply High
P1243 - Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault
P1244 - Alternator Load Input Failed High
P1245 - Alternator Load Input Failed Low
P1246 - Alternator Load Input Failed
P1247 - Turbo Boost Pressure Low
P1248 - Turbo Boost Pressure Not Detected
P1249 - Wastegate Control Valve Performance
P1250 - PRC Solenoid Circuit Malfunction
P1251 - Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction
P1252 - Pedal Correlation PDS1 and LPDS High
P1253 - Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low
P1254 - Pedal Correlation PDS2 and LPDS High
P1255 - Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low
P1256 - Pedal Correlation PDS1 and HPDS
P1257 - Pedal Correlation PDS2 and HPDS
P1258 - Pedal Correlation PDS1 and PDS2
P1259 - Immobilizer to PCM Signal Error
P1260 - THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
P1261 - Cylinder #1 High To Low Side Short
P1262 - Cylinder #2 High To Low Side Short
P1263 - Cylinder #3 High To Low Side Short
P1264 - Cylinder #4 High To Low Side Short
P1265 - Cylinder #5 High To Low Side Short
P1266 - Cylinder #6 High To Low Side Short
P1267 - Cylinder #7 High To Low Side Short
P1268 - Cylinder #8 High To Low Side Short
P1269 - Immobilizer Code Not Programmed
P1270 - Engine RPM Or Speed Limiter Reached
P1271 - Cylinder #1 High To Low Side Open
P1272 - Cylinder #2 High To Low Side Open
P1273 - Cylinder #3 High To Low Side Open
P1274 - Cylinder #4 High To Low Side Open
P1275 - Cylinder #5 High To Low Side Open
P1276 - Cylinder #6 High To Low Side Open
P1277 - Cylinder #7 High To Low Side Open
P1278 - Cylinder #8 High To Low Side Open
P1280 - Injection Control Pressure Out Of Range Low
P1281 - Injection Control Pressure Out Of Range High
P1282 - Excessive Injection Control Pressure
P1283 - IPR Circuit Failure
P1284 - Aborted KOER - ICP Failure
P1285 - Cylinder head over temp sensed
P1286 - Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected
P1287 - Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected
P1288 - Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range
P1289 - Cylinder Head Temp Sensor High Input
P1290 - Cylinder Head Temp Sensor Low Input
P1291 - Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1
P1292 - Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2
P1293 - Injector High Side Open - Bank 1
P1294 - Injector High Side Open - Bank 2/Target idle not reached
P1295 - Multi-faults - Bank 1 - With Low Side Shorts
P1296 - Multi-faults - Bank 2 - With Low Side Shorts
P1297 - Injector High Sides Shorted Together
P1298 - IDM Failure
P1299 - Cylinder Head Overtemperature Protection Active
P1300 - Boost Calibration Fault
P1301 - Boost Calibration High
P1302 - Boost Calibration Low
P1303 - EGR Calibration Fault
P1304 - EGR Calibration High
P1305 - EGR Calibration Low
P1306 - Kickdown Relay Pull - In Circuit Fault
P1307 - Kickdown Relay Hold Circuit Fault
P1308 - A/C Clutch Circuit Fault
P1309 - Misfire Monitor AICE Chip Fault
P1313 - Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1
P1314 - Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2
P1315 - Persistent Misfire
P1316 - Injector Circuit / IDM Codes
P1317 - Injector Circuit / IDM Codes Not Updated
P1336 - Crank / Cam Sensor Range / Performance
P1340 - Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P1341 - Camshaft Position Sensor B Range / Performance
P1345 - SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
P1346 - Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction
P1347 - Fuel Level Sensor B Range / Performance
P1348 - Fuel Level Sensor B Circuit Low
P1349 - Fuel Level Sensor B Circuit High
P1350 - Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor
P1351 - IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage
P1352 - Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction
P1353 - Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction
P1354 - Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction
P1355 - Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction
P1360 - Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction
P1361 - Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage
P1362 - Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction
P1363 - Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction
P1364 - Ignition Coil Primary Circuit
P1365 - Ignition Coil Secondary Circuit Failure
P1366 - Ignition Spare
P1367 - Ignition Spare
P1368 - Ignition Spare
P1369 - Engine Temperature Light Monitor Failure
P1370 - Insufficient RMP Increase During Spark Test
P1371 - Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation Fault
P1372 - Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation Fault
P1373 - Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation Fault
P1374 - Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil - Cylinder 4 - Early Activation Fault
P1375 - Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation Fault
P1376 - Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation Fault
P1380 - Misfire Detected - Rough Road Data Not Available
P1381 - Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected - No Communication with BCM
P1382 - Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction
P1383 - Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)
P1384 - VVT Solenoid A Malfunction
P1385 - Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction
P1386 - Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)
P1387 - Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction
P1388 - Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)
P1389 - Glow Plug Circuit High Side Low Input
P1390 - Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range
P1391 - Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)
P1392 - Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)
P1393 - Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)
P1394 - Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)
P1395 - Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)
P1396 - Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)
P1397 - System Voltage Out Of Self Test Range
P1398 - VVT Solenoid B Circuit High Input
P1399 - Glow Plug Circuit High Side, High Input
P1400 - DPFE Circuit Low Input
P1401 - DPFE Circuit High Input
P1402 - EGR Metering Orifice Restricted
P1403 - DPFE Sensor Hoses Reversed
P1404 - IAT - B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance
P1405 - DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
P1406 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance
P1407 - EGR No Flow Detected
P1408 - EGR Flow Out Of Self Test Range
P1409 - EVR Control Circuit Malfunction
P1411 - SAI System Incorrect Downstream Flow Detected
P1413 - SAI System Monitor Circuit Low Input
P1414 - SAI System Monitor Circuit High
P1415 - Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1
P1416 - Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2
P1417 - Port Air Relief Circuit Malfunction
P1418 - Split Air #1 Circuit Malfunction
P1419 - Split Air #2 Circuit Malfunction
P1420 - Catalyst Temperature Sensor Failure
P1421 - Catalyst Damage
P1422 - EGI Temperature Sensor Failure
P1423 - EGI Functionality Test Failed
P1424 - EGI Glow Plug Primary Failure
P1425 - EGI Glow Plug Secondary Failure
P1426 - EGI Mini - MAF Failed Out Of Range
P1427 - EGI Mini - MAF Failed Short Circuit
P1428 - EGI Mini - MAF Failed Open Circuit
P1429 - Electric Air Pump Primary Failure
P1430 - Electric Air Pump Secondary Failure
P1433 - A/C Refrigerant Temperature Circuit Low
P1434 - A/C Refrigerant Temperature Circuit High
P1435 - A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
P1436 - A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low
P1437 - A/C Evaporator Air Temperature Circuit High
P1438 - A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance
P1439 - Floor Temperature Switch Circuit Malfunction
P1440 - Purge Valve Stuck Open
P1441 - Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only
P1441 - Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only
P1442 - Evaporative Emission Control System Leak Detected
P1443 - Evaporative Emission Control System Control Valve
P1444 - Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P1445 - Purge Flow Sensor Circuit High Input
P1446 - Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction
P1447 - ELC System Closure Valve Flow Fault
P1448 - ELC System 2 Fault
P1449 - Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction
P1450 - Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum
P1451 - Evap Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit
P1452 - Unable To Bleed - Up Vacuum in Tank
P1453 - Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction
P1454 - Evaporative System Vacuum Test Malfunction
P1455 - Evap Emission Control Sys Leak Detected (Gross Leak/No Flow)
P1456 - Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction
P1457 - Unable To Pull Vacuum In Tank
P1460 - Wide open throttle A/C cutoff relay circuit
P1461 - A/C pressure sensor circuit voltage low
P1462 - A/C pressure sensor circuit voltage high
P1463 - A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change
P1464 - A/C Demand Out of Self Test Range
P1465 - A/C Relay Circuit Malfunction
P1466 - A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction
P1467 - A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction
P1468 - SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault
P1469 - Low A/C Cycling Period
P1470 - A/C Cycling Period Too Short
P1471 - Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)
P1472 - Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)
P1473 - Fan Secondary High With Fan(s) Off
P1474 - Low Fan Control Primary Circuit Malfunction
P1475 - Fan Relay (Low) Circuit Malfunction
P1476 - Fan Relay (High) Circuit Malfunction
P1477 - Additional Fan Relay Circuit Malfunction
P1478 - Cooling Fan Driver Fault
P1479 - High Fan Control Primary Circuit Malfunction
P1480 - Fan Secondary Low with Low Fan On
P1481 - Fan Secondary Low With High Fan On
P1482 - SCP
P1483 - Power To Fan Circuit Overcurrent
P1484 - Open Power To Ground VCRM
P1485 - EGRV Circuit Malfunction
P1486 - EGRA Circuit Malfunction
P1487 - EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction
P1490 - Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction
P1491 - Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction
P1492 - APLSOL Solenoid Circuit Malfunction
P1493 - RCNT Solenoid Circuit Malfunction
P1494 - SPCUT Solenoid Circuit Malfunction
P1495 - TCSPL Solenoid Circuit Malfunction
P1500 - Vehicle Speed Sensor Intermittent
P1501 - Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range
P1502 - Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction
P1503 - Auxillary Speed Sensor Fault
P1504 - Idle Air Control Circuit Malfunction
P1505 - Idle Air Control System At Adaptive Clip
P1506 - Idle Air Control Overspeed Error
P1507 - Idle Air Control Underspeed Error
P1508 - Idle Control System Circuit Open
P1509 - Idle Control System Circuit Shorted
P1510 - Idle Signal Circuit Malfunction
P1511 - Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction
P1512 - Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed
P1513 - Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed
P1514 - High Load Neutral/Drive Fault
P1515 - Electric Current Circuit
P1516 - IMRC Input Error (Bank 1)
P1517 - IMRC Input Error (Bank 2)
P1518 - Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)
P1519 - Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)
P1520 - Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction
P1521 - Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction
P1522 - Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction
P1523 - IVC Solenoid Circuit Malfunction
P1524 - Variable Intake Solenoid System
P1525 - Air Bypass Valve System
P1526 - Air Bypass System
P1527 - Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction
P1528 - Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction
P1529 - SCAIR Solenoid Circuit Malfunction
P1530 - A/C Clutch Circuit Malfunction
P1531 - Invalid Test - Accelerator Pedal Movement
P1532 - IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1533 - AAI Circuit Malfunction
P1534 - Inertia Switch Activated
P1535 - Blower Fan Speed Circuit Range/Performance
P1536 - Parking Brake Switch Circuit Failure
P1537 - Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open
P1538 - Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open
P1539 - Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent
P1540 - Air Bypass Valve Circuit
P1549 - IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1550 - PSPS Out Of Self Test Range
P1565 - Speed Control Command Switch Out of Range High
P1566 - Speed Control Command Switch Out of Range Low
P1567 - Speed Control Output Circuit Continuity
P1568 - Speed Control Unable to Hold Speed
P1571 - Brake Switch Malfunction
P1572 - Brake Pedal Switch Circuit Malfunction
P1573 - Throttle Position Not Available
P1574 - Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors
P1575 - Pedal Position Out of Self Test Range
P1576 - Pedal Position Not Available
P1577 - Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors
P1578 - ETC Power Less Than Demand
P1579 - ETC In Power Limiting Mode
P1580 - Electronic Throttle Monitor PCM Override
P1581 - Electronic Throttle Monitor Malfunction
P1582 - Electronic Throttle Monitor Data Available
P1583 - Electronic Throttle Monitor Cruise Disable
P1584 - TCU Detected IPE Circuit Malfunction
P1585 - Throttle Control Unit Malfunction
P1586 - Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction
P1587 - Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction
P1588 - Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring
P1589 - TCU Unable To Control Desired Throttle Angle
P1600 - Loss of KAM Power; Open Circuit
P1601 - ECM/TCM Serial Communication Error
P1602 - Immobilizer/ECM Communication Error
P1603 - EEPROM Malfunction
P1604 - Code Word Unregestered
P1605 - Keep Alive Memory Test Failure
P1606 - ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction
P1607 - MIL O/P Circuit Malfunction
P1608 - Internal ECM Malfunction
P1609 - Diagnostic Lamp Driver Fault
P1610 - SBDS Interactive Codes
P1611 - SBDS Interactive Codes
P1612 - SBDS Interactive Codes
P1613 - SBDS Interactive Codes
P1614 - SBDS Interactive Codes
P1615 - SBDS Interactive Codes
P1616 - SBDS Interactive Codes
P1617 - SBDS Interactive Codes
P1618 - SBDS Interactive Codes
P1619 - SBDS Interactive Codes
P1620 - SBDS Interactive Codes
P1621 - Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match
P1622 - Immobilizer ID Does Not Match
P1623 - Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure
P1624 - Anti Theft System
P1625 - B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction
P1626 - Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit
P1627 - Module Supply Voltage Out Of Range
P1628 - Module Ignition Supply Input Malfunction
P1629 - Internal Voltage Regulator Malfunction
P1630 - Internal Vref Malfunction
P1631 - Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)
P1632 - Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction
P1633 - KAM Voltage Too Low
P1634 - Data Output Link Circuit Failure
P1635 - Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range
P1636 - Inductive Signature Chip Communication Error
P1637 - Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction
P1638 - Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction
P1639 - Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed
P1640 - Powertrain DTCs Available in Another Module
P1641 - Fuel Pump Primary Circuit Failure
P1642 - Fuel Pump Monitor Circuit High Input
P1643 - Fuel Pump Monitor Circuit Low Input
P1644 - Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction
P1645 - Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction
P1650 - PSP Switch Out of Self Test Range
P1651 - PSP Switch Input Malfunction
P1652 - IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On
P1653 - Power Steering Output Circuit Malfunction
P1654 - Recirculation Override Circuit Malfunction
P1655 - Starter Disable Circuit Malfunction
P1660 - Output Circuit Check Signal High
P1661 - Output Circuit Check Signal Low
P1662 - IDM_EN Circuit Failure
P1663 - Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction
P1667 - CI Circuit Malfunction
P1668 - PCM - IDM Communications Error
P1670 - Electronic Feedback Signal Not Detected
P1680 - Metering Oil Pump Malfunction
P1681 - Metering Oil Pump Malfunction
P1682 - Metering Oil Pump Malfunction
P1683 - Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction
P1684 - Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction
P1685 - Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1686 - Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1687 - Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1688 - Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1689 - Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
P1690 - Wastegate Solenoid Circuit Malfunction
P1691 - Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
P1692 - Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction
P1693 - Turbo Charge Control Circuit
P1694 - Turbo Charge Relief Circuit Malfunction
P1700 - Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)
P1701 - Reverse Engagement Error
P1702 - TRS Circuit Intermittent Malfunction
P1703 - Brake Switch Out Of Self Test Range
P1704 - Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER
P1705 - Not in P or N During KOEO / KOER
P1706 - High Vehicle Speed Observed in Park
P1707 - Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present
P1708 - Clutch Switch Circuit Malfunction
P1709 - PNP Switch Out Of Self Test Range
P1711 - TFT Sensor Out Of Self Test Range
P1712 - Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction
P1713 - TFT Sensor In Range Failure Low Value
P1714 - SSA Inductive Signature Malfunction
P1715 - SSB Inductive Signature Malfunction
P1716 - SSC Inductive Signature Malfunction
P1717 - SSD Inductive Signature Malfunction
P1718 - TFT Sensor In Range Failure High
P1720 - Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction
P1721 - Gear 1 Incorrect Ratio
P1722 - Gear 2 Incorrect Ratio
P1723 - Gear 3 incorrect Ratio
P1724 - Gear 4 Incorrect Ratio
P1725 - Insufficient Engine Speed Increase During Self Test
P1726 - Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test
P1727 - Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction
P1728 - Transmission Slip Error
P1729 - 4x4 Low Switch Error
P1730 - Gear Control Malfunction 2,3,5
P1731 - 1-2 Shift Malfunction
P1732 - 2-3 Shift Malfunction
P1733 - 3-4 Shift Malfunction
P1734 - Gear Control Malfunction
P1735 - First Gear Switch Circuit Malfunction
P1736 - Second Gear Switch Circuit Malfunction
P1737 - Lockup Solenoid System
P1738 - Shift Time Error
P1739 - Slip Solenoid System
P1740 - Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction
P1741 - Torque Converter Clutch Control Error
P1742 - Torque Converter Clutch Solenoid Failed On
P1743 - Torque Converter Clutch Solenoid Failied On
P1744 - Torque Converter Clutch System Performance
P1745 - Line Pressure Solenoid System
P1746 - Pressure Control Solenoid "A" Open Circuit
P1747 - Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit
P1748 - EPC Malfunction
P1749 - Pressure Control Solenoid Failed Low
P1751 - Shift Solenoid A Performance
P1754 - Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1755 - Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction
P1756 - Shift Solenoid B Performance
P1760 - Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit
P1761 - Shift Solenoid C Performance
P1762 - Overdrive Band Failed Off
P1765 - Timing Solenoid Circuit Malfunction
P1767 - Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P1768 - Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction
P1769 - AG4 Transmission Torque Modulation Fault
P1770 - Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1775 - Transmission System MIL Fault
P1776 - Ignition Retard Request Duration Fault
P1777 - Ignition Retard Request Circuit Fault
P1778 - Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction
P1779 - TCIL Circuit Malfunction
P1780 - Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range
P1781 - 4X4 Switch Out of Self Test Range
P1782 - P/ES Circuit Out Of Self Test Range
P1783 - Transmission Overtemperature Condition
P1784 - Transmission Mechanical Failure - First And Reverse
P1785 - Transmission Mechanical Failure - First And Second
P1786 - 3-2 Downshift Error
P1787 - 2-1 Downshift Error
P1788 - Pressure Control Solenoid "B"
P1789 - Pressure Control Solenoid "B" Short Circuit
P1790 - TP (Mechanical) Circuit Malfunction
P1791 - TP (Electric) Circuit Malfunction
P1792 - Barometer Pressure Circuit Malfunction
P1793 - Intake Air Volume Circuit Malfunction
P1794 - Battery Voltage Circuit Malfunction
P1795 - Idle Switch Circuit Malfunction
P1796 - Kick Down Switch Circuit Malfunction
P1797 - Neutral Switch Circuit Malfunction
P1798 - Coolant Temperature Circuit Malfunction
P1799 - Hold Switch Circuit Malfunction
P1800 - Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure
P1801 - Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit
P1802 - Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery
P1803 - Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground
P1804 - Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure
P1805 - Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit
P1806 - Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery
P1807 - Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground
P1808 - Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure
P1809 - Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit
P1810 - TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery
P1811 - Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground
P1812 - Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure
P1813 - Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit
P1814 - Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery
P1815 - Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground
P1816 - Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure
P1817 - Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit
P1818 - Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery
P1819 - Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground
P1820 - Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
P1821 - Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
P1822 - Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1823 - Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
P1824 - Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure
P1825 - Transmission 4-Wheel Drive
P1826 - Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery
P1827 - Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground
P1828 - Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
P1829 - Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
P1830 - Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1831 - Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
P1832 - Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure
P1833 - Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit
P1834 - Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery
P1835 - Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground
P1836 - Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure
P1837 - Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure
P1838 - Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure
P1839 - Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit
P1840 - Transmission Transfer Case
P1841 - Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground
P1842 - Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure
P1843 - Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit
P1844 - Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery
P1845 - Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground
P1846 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Circuit Failure
P1847 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Open Circuit
P1848 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Battery
P1849 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Ground
P1850 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Circuit Failure
P1851 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Open Circuit
P1852 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Battery
P1853 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Ground
P1854 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Circuit Failure
P1855 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Open Circuit
P1856 - Transmission Transfer Case
P1857 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Ground
P1858 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Circuit Failure
P1859 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Open Circuit
P1860 - TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Battery
P1861 - Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Ground
P1862 - Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure
P1863 - Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open Circuit
P1864 - Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Battery
P1865 - Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Ground
P1866 - Transmission Transfer Case System Concern - Servicing Required
P1867 - Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure
P1868 - Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure
P1869 - Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery
P1870 - Transmission Component Slipping/ Transmission
P1871 - Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Short To Battery
P1872 - Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure
P1873 - Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery
P1874 - Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Failure
P1875 - Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrical
P1876 - Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure
P1877 - Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery
P1878 - Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure
P1879 - Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open Circuit
P1880 - Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Battery
P1881 - Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM
P1882 - Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground
P1883 - Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM
P1884 - Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground
P1885 - Transmission Transfer Case
P1886 - 4X4 Initialization Failure
P1890 - Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure
P1891 - Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit
P1900 - OSS Circuit Intermittent Malfunction
P1901 - TSS Circuit Intermittent Malfunction
P1902 - Pressure Control Solenoid "B" Intermittent Short
P1903 - Pressure Control Solenoid "C" Short Circuit
P1904 - Pressure Control Solenoid "C" Open Circuit
P1905 - Pressure Control Solenoid "C" Intermittent Short
P1906 - Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to Ground
P1907 - Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to Ground
P1908 - Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to Ground
P1909 - Trans Temp Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr or Gnd
P1910 - VFS A Pressure Output Failed Low
P1911 - VFS B Pressure Output Failed Low
P1912 - VFS C Pressure Output Failed Low
P1913 - Pressure Switch A Circuit Malfunction
P1914 - Manually Shifted Automatic (MSA) Sw Circuit Malf
P1915 - Reverse Switch Circuit Malfunction
P1916 - High Clutch Drum Speed Sensor
P1917 - High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent
P1918 - Transmission Range Display Circuit Malfunction