Lista kodów błędów DTC część UKody DTC U - pełna lista dla wszystkich samochodów


Poniższa lista jest dla wszystkich aut czytających kody w takim formacie. Opisy są po Angielsku.
Lista jest uzupełnieniem i rozwinięciem listy kodów DTC dla Forda Fiesty mk6.

Kody B | Kody C | Kody P

kody DTC dla sieci CAN - typ U

U0001 - High Speed CAN Communication Bus
U0002 - High Speed CAN Communication Bus Performance
U0003 - High Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0004 - High Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0005 - High Speed CAN Communication Bus (+) High
U0006 - High Speed CAN Communication Bus (-) Open
U0007 - High Speed CAN Communication Bus (-) Low
U0008 - High Speed CAN Communication Bus (-) High
U0009 - High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
U0010 - Medium Speed CAN Communication Bus
U0011 - Medium Speed CAN Communication Bus Performance
U0012 - Medium Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0013 - Medium Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0014 - Medium Speed CAN Communication Bus (+) High
U0015 - Medium Speed CAN
U0016 - Medium Speed CAN Communication Bus (-) Low
U0017 - Medium Speed CAN Communication Bus (-) High
U0018 - Medium Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
U0019 - Low Speed CAN Communication Bus
U0020 - Low Speed CAN Communication Bus Performance
U0021 - Low Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0022 - Low Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0023 - Low Speed CAN Communication Bus (+) High
U0024 - Low Speed CAN Communication Bus (-) Open
U0025 - Low Speed CAN Communication Bus (-) Low
U0026 - Low Speed CAN Communication Bus (-) High
U0027 - Low Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
U0028 - Vehicle Communication Bus A
U0029 - Vehicle Communication Bus A Performance
U0030 - Vehicle Communication Bus A (+) Open
U0031 - Vehicle Communication Bus A (+) Low
U0032 - Vehicle Communication Bus A (+) High
U0033 - Vehicle Communication Bus A (-) Open
U0034 - Vehicle Communication Bus A (-) Low
U0035 - Vehicle Communication Bus A (-) High
U0036 - Vehicle Communication Bus A (-) shorted to Bus A (+)
U0037 - Vehicle Communication Bus B
U0038 - Vehicle Communication Bus B Performance
U0039 - Vehicle Communication Bus B (+) Open
U0040 - Vehicle Communication Bus B (+) Low
U0041 - Vehicle Communication Bus B (+) High
U0042 - Vehicle Communication Bus B (-) Open
U0043 - Vehicle Communication Bus B (-) Low
U0044 - Vehicle Communication Bus B (-) High
U0045 - Vehicle Communication Bus B (-) shorted to Bus B (+)
U0046 - Vehicle Communication Bus C
U0047 - Vehicle Communication Bus C Performance
U0048 - Vehicle Communication Bus C (+) Open
U0049 - Vehicle Communication Bus C (+) Low
U0050 - Vehicle Communication Bus C (+) High
U0051 - Vehicle Communication Bus C (-) Open
U0052 - Vehicle Communication Bus C (-) Low
U0053 - Vehicle Communication Bus C (-) High
U0054 - Vehicle Communication Bus C (-) shorted to Bus C (+)
U0055 - Vehicle Communication Bus D
U0056 - Vehicle Communication Bus D Performance
U0057 - Vehicle Communication Bus D (+) Open
U0058 - Vehicle Communication Bus D (+) Low
U0059 - Vehicle Communication Bus D (+) High
U0060 - Vehicle Communication Bus D (-) Open
U0061 - Vehicle Communication Bus D (-) Low
U0062 - Vehicle Communication Bus D (-) High
U0063 - Vehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus D (+)
U0064 - Vehicle Communication Bus E
U0065 - Vehicle Communication Bus E Performance
U0066 - Vehicle Communication Bus E (+) Open
U0067 - Vehicle Communication Bus E (+) Low
U0068 - Vehicle Communication Bus E (+) High
U0069 - Vehicle Communication Bus E (-) Open
U0070 - Vehicle Communication Bus E (-) Low
U0071 - Vehicle Communication Bus E (-) High
U0072 - Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus E (+)
U0073 - Control Module Communication Bus Off
U0074 - Reserved by Document
U0075 - Reserved by Document
U0076 - Reserved by Document
U0077 - Reserved by Document
U0078 - Reserved by Document
U0079 - Reserved by Document
U0080 - Reserved by Document
U0081 - Reserved by Document
U0082 - Reserved by Document
U0083 - Reserved by Document
U0084 - Reserved by Document
U0085 - Reserved by Document
U0086 - Reserved by Document
U0087 - Reserved by Document
U0088 - Reserved by Document
U0089 - Reserved by Document
U0090 - Reserved by Document
U0091 - Reserved by Document
U0092 - Reserved by Document
U0093 - Reserved by Document
U0094 - Reserved by Document
U0095 - Reserved by Document
U0096 - Reserved by Document
U0097 - Reserved by Document
U0098 - Reserved by Document
U0099 - Reserved by Document
U0100 - Lost Communication With ECM/PCM "A"
U0101 - Lost Communication with TCM
U0102 - Lost Communication with Transfer Case Control Module
U0103 - Lost Communication With Gear Shift Module
U0104 - Lost Communication With Cruise Control Module
U0105 - Lost Communication With Fuel Injector Control Module
U0106 - Lost Communication With Glow Plug Control Module
U0107 - Lost Communication With Throttle Actuator Control Module
U0108 - Lost Communication With
U0109 - Lost Communication With Fuel Pump Control Module
U0110 - Lost Communication With Drive Motor Control Module
U0111 - Lost Communication With Battery Energy Control Module "A"
U0112 - Lost Communication With Battery Energy Control Module "B"
U0113 - Lost Communication With Emissions Critical Control Information
U0114 - Lost Communication With Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0115 - Lost Communication With ECM/PCM "B"
U0116 - Reserved by Document
U0117 - Reserved by Document
U0118 - Reserved by Document
U0119 - Reserved by Document
U0120 - Reserved by Document
U0121 - Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
U0122 - Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module
U0123 - Lost Communication With Yaw Rate Sensor Module
U0124 - Lost Communication With Lateral Acceleration Sensor Module
U0125 - Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module
U0126 - Lost Communication With Steering Angle Sensor Module
U0127 - Lost Communication With Tire Pressure Monitor Module
U0128 - Lost Communication With Park Brake Control Module
U0129 - Lost Communication With Brake System Control Module
U0130 - Lost Communication With Steering Effort Control Module
U0131 - Lost Communication With Power Steering Control Module
U0132 - Lost Communication With Ride Level Control Module
U0133 - Reserved by Document
U0134 - Reserved by Document
U0135 - Reserved by Document
U0136 - Reserved by Document
U0137 - Reserved by Document
U0138 - Reserved by Document
U0139 - Reserved by Document
U0140 - Lost Communication With Body Control Module
U0141 - Lost Communication With Body Control Module "A"
U0142 - Lost Communication With Body Control Module "B"
U0143 - Lost Communication With Body Control Module "C"
U0144 - Lost Communication With Body Control Module "D"
U0145 - Lost Communication With Body Control Module "E"
U0146 - Lost Communication With Gateway "A"
U0147 - Lost Communication With Gateway "B"
U0148 - Lost Communication With Gateway "C"
U0149 - Lost Communication With Gateway "D"
U0150 - Lost Communication With Gateway "E"
U0151 - Lost Communication With Restraints Control Module
U0152 - Lost Communication With Side Restraints Control Module
U0153 - Lost Communication With Side Restraints Control Module
U0154 - Lost Communication With Restraints Occupant Sensing Control Module
U0155 - Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
U0156 - Lost Communication With Information Center "A"
U0157 - Lost Communication With Information Center "B"
U0158 - Lost Communication With Head Up Display
U0159 - Lost Communication With Parking Assist Control Module
U0160 - Lost Communication With Audible Alert Control Module
U0161 - Lost Communication With Compass Module
U0162 - Lost Communication With Navigation Display Module
U0163 - Lost Communication With Navigation Control Module
U0164 - Lost Communication With HVAC Control Module
U0165 - Lost Communication With HVAC Control Module
U0166 - Lost Communication With Auxiliary Heater Control Module
U0167 - Lost Communication With Vehicle Immobilizer Control Module
U0168 - Lost Communication With Vehicle Security Control Module
U0169 - Lost Communication With Sunroof Control Module
U0170 - Lost Communication With
U0171 - Lost Communication With "Restraints System Sensor B"
U0172 - Lost Communication With "Restraints System Sensor C"
U0173 - Lost Communication With "Restraints System Sensor D"
U0174 - Lost Communication With "Restraints System Sensor E"
U0175 - Lost Communication With "Restraints System Sensor F"
U0176 - Lost Communication With "Restraints System Sensor G"
U0177 - Lost Communication With "Restraints System Sensor H"
U0178 - Lost Communication With "Restraints System Sensor I"
U0179 - Lost Communication With "Restraints System Sensor J"
U0180 - Lost Communication With Automatic Lighting Control Module
U0181 - Lost Communication With Headlamp Leveling Control Module
U0182 - Lost Communication With Lighting Control Module
U0183 - Lost Communication With Lighting Control Module
U0184 - Lost Communication With Radio
U0185 - Lost Communication With Antenna Control Module
U0186 - Lost Communication With Audio Amplifier
U0187 - Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module "A"
U0188 - Lost Communication With Digital Disc Player/Changer
U0189 - Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module "C"
U0190 - Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module "D"
U0191 - Lost Communication With Television
U0192 - Lost Communication With Personal Computer
U0193 - Lost Communication With "Digital Audio Control Module A"
U0194 - Lost Communication With "Digital Audio Control Module B"
U0195 - Lost Communication With Subscription Entertainment Receiver Module
U0196 - Lost Communication With Rear Seat Entertainment Control Module
U0197 - Lost Communication With Telephone Control Module
U0198 - Lost Communication With Telematic Control Module
U0199 - Lost Communication With "Door Control Module A"
U0200 - Lost Communication With "Door Control Module B"
U0201 - Lost Communication With "Door Control Module C"
U0202 - Lost Communication With "Door Control Module D"
U0203 - Lost Communication With "Door Control Module E"
U0204 - Lost Communication With "Door Control Module F"
U0205 - Lost Communication With "Door Control Module G"
U0206 - Lost Communication With Folding Top Control Module
U0207 - Lost Communication With Movable Roof Control Module
U0208 - Lost Communication With "Seat Control Module A"
U0209 - Lost Communication With "Seat Control Module B"
U0210 - Lost Communication With "Seat Control Module C"
U0211 - Lost Communication With "Seat Control Module D"
U0212 - Lost Communication With Steering Column Control Module
U0213 - Lost Communication With Mirror Control Module
U0214 - Lost Communication With Remote Function Actuation
U0215 - Lost Communication With "Door Switch A"
U0216 - Lost Communication With "Door Switch B"
U0217 - Lost Communication With "Door Switch C"
U0218 - Lost Communication With "Door Switch D"
U0219 - Lost Communication With "Door Switch E"
U0220 - Lost Communication With "Door Switch F"
U0221 - Lost Communication With "Door Switch G"
U0222 - Lost Communication With "Door Window Motor A"
U0223 - Lost Communication With "Door Window Motor B"
U0224 - Lost Communication With "Door Window Motor C"
U0225 - Lost Communication With "Door Window Motor D"
U0226 - Lost Communication With "Door Window Motor E"
U0227 - Lost Communication With "Door Window Motor F"
U0228 - Lost Communication With "Door Window Motor G"
U0229 - Lost Communication With Heated Steering Wheel Module
U0230 - Lost Communication With Rear Gate Module
U0231 - Lost Communication With Rain Sensing Module
U0232 - Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module
U0233 - Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module
U0234 - Lost Communication With Convenience Recall Module
U0235 - Lost Communication With Cruise Control Front Distance Range Sensor
U0300 - Internal Control Module Software Incompatibility
U0301 - Software Incompatibility with ECM/PCM
U0302 - Software Incompatibility with Transmission Control Module
U0303 - Software Incompatibility with Transfer Case Control Module
U0304 - Software Incompatibility with Gear Shift Control Module
U0305 - Software Incompatibility with Cruise Control Module
U0306 - Software Incompatibility with Fuel Injector Control Module
U0307 - Software Incompatibility with Glow Plug Control Module
U0308 - Software Incompatibility with Throttle Actuator Control Module
U0309 - Software Incompatibility with Alternative Fuel Control Module
U0310 - Software Incompatibility with Fuel Pump Control Module
U0311 - Software Incompatibility with Drive Motor Control Module
U0312 - Software Incompatibility with Battery Energy Control Module A
U0313 - Software Incompatibility
U0314 - Software Incompatibility with Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0315 - Software Incompatibility with Anti-Lock Brake System Control Module
U0316 - Software Incompatibility with Vehicle Dynamics Control Module
U0317 - Software Incompatibility with Park Brake Control Module
U0318 - Software Incompatibility with Brake System Control Module
U0319 - Software Incompatibility with Steering Effort Control Module
U0320 - Software Incompatibility with Power Steering Control Module
U0321 - Software Incompatibility with Ride Level Control Module
U0322 - Software Incompatibility with Body Control Module
U0323 - Software Incompatibility with Instrument Panel Control Module
U0324 - Software Incompatibility with HVAC Control Module
U0325 - Software Incompatibility with Auxiliary Heater Control Module
U0326 - Software Incompatibility with Vehicle Immobilizer Control Module
U0327 - Software Incompatibility with Vehicle Security Control Module
U0328 - Software Incompatibility with Steering Angle Sensor Module
U0329 - Software Incompatibility with Steering Column Control Module
U0330 - Software Incompatibility with Tire Pressure Monitor Module
U0331 - Software Incompatibility with Body Control Module "A"
U0400 - Invalid Data Received
U0401 - Invalid Data Received From ECM/PCM
U0402 - Invalid Data Received From Transmission Control Module
U0403 - Invalid Data Received From Transfer Case Control Module
U0404 - Invalid Data Received From Gear Shift Control Module
U0405 - Invalid Data Received From Cruise Control Module
U0406 - Invalid Data Received From Fuel Injector Control Module
U0407 - Invalid Data Received From Glow Plug Control Module
U0408 - Invalid Data Received From Throttle Actuator Control Module
U0409 - Invalid Data Received From Alternative Fuel Control Module
U0410 - Invalid Data Received From Fuel Pump Control Module
U0411 - Invalid Data Received From Drive Motor Control Module
U0412 - Invalid Data Received From Battery Energy Control Module A
U0413 - Invalid Data Received From Battery Energy Control Module B
U0414 - Invalid Data Received From Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0415 - Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module
U0416 - Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control
U0417 - Invalid Data Received From Park Brake Control Module
U0418 - Invalid Data Received From Brake System Control Module
U0419 - Invalid Data Received From Steering Effort Control Module
U0420 - Invalid Data Received From Power Steering Control Module
U0421 - Invalid Data Received From Ride Level Control Module
U0422 - Invalid Data Received From Body Control Module
U0423 - Invalid Data Received From Instrument Panel Control Module
U0424 - Invalid Data Received From HVAC Control Module
U0425 - Invalid Data Received From Auxiliary Heater Control Module
U0426 - Invalid Data Received From Vehicle Immobilizer Control Module
U0427 - Invalid Data Received From Vehicle Security Control Module
U0428 - Invalid Data Received From Steering Angle Sensor Module
U0429 - Invalid Data Received From Steering Column Control Module
U0430 - Invalid Data Received From Tire Pressure Monitor Module
U0431 - Invalid Data Received From Body Control Module "A"
U1000 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1001 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1002 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1003 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1004 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming
U1005 - SCP (J1850) Invalid or Missing
U1006 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1007 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1008 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque
U1009 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque
U1010 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake
U1011 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake
U1012 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1013 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1014 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1015 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1016 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1017 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1018 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle
U1019 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle
U1020 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch
U1021 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch
U1022 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1023 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1024 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1025 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1026 - SCP (J1850) Invalid or Missing
U1027 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM
U1028 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1029 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1030 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1
U1031 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1
U1032 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1033 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1034 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1035 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1036 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels
U1037 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels
U1038 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1039 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id / Vehicle Speed
U1040 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed
U1041 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed
U1042 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control
U1043 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control
U1044 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor
U1045 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor
U1046 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1047 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1048 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1049 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1050 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes
U1051 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes
U1052 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel
U1053 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel
U1054 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1055 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1056 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration
U1057 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration
U1058 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL
U1059 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL
U1060 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1061 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1062 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1063 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1064 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1065 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1066 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1067 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1068 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1069 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1070 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors
U1071 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors
U1072 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant
U1073 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant
U1074 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil
U1075 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil Temp
U1076 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1077 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1078 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1079 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1080 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1081 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1082 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other
U1083 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other
U1084 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Powertrain Status Request
U1085 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Powertrain Status Request
U1086 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1087 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1088 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension
U1089 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension
U1090 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics
U1091 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics
U1092 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1093 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1094 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2
U1095 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2
U1096 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1097 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1098 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control
U1099 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control
U1100 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1101 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1102 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1103 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1104 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Chassis Status Request
U1105 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Chassis Status Request
U1106 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics
U1107 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics
U1108 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter)
U1109 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter)
U1110 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1111 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1112 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1113 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1114 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System
U1115 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System
U1116 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management
U1117 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management
U1118 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1119 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1120 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1121 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1122 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer
U1123 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer
U1124 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1125 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1126 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1127 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1128 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1129 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1130 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System
U1131 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System
U1132 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion
U1133 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion
U1134 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter
U1135 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter
U1136 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales
U1137 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales
U1138 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1139 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1140 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway
U1141 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway
U1142 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1143 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1144 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1145 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1146 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security
U1147 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security
U1148 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control
U1149 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control
U1150 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings
U1151 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings
U1152 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3
U1153 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3
U1154 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc
U1155 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc
U1156 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing
U1157 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing
U1158 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna
U1159 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna
U1160 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1161 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1162 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape
U1163 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape
U1164 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver
U1165 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver
U1166 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape
U1167 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape
U1168 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1169 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1170 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System
U1171 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System
U1172 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control
U1173 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control
U1174 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1175 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1176 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1177 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1178 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC)
U1179 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC)
U1180 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features
U1181 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features
U1182 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1183 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1184 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer
U1185 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer
U1186 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1187 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1188 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1189 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1190 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1191 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1192 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1193 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1194 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors
U1195 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors
U1196 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks
U1197 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks
U1198 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors)
U1199 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors)
U1200 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control
U1201 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control
U1202 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows
U1203 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows
U1204 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column
U1205 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column
U1206 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1207 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1208 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches
U1209 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches
U1210 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints
U1211 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints
U1212 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1213 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1214 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1215 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1216 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage
U1217 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage
U1218 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps
U1219 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps
U1220 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage
U1221 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage
U1222 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps
U1223 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps
U1224 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1225 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1226 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Body Status Request
U1227 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Body Status Request
U1228 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires
U1229 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires
U1230 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost
U1231 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost
U1232 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation
U1233 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation
U1234 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays
U1235 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays
U1236 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage
U1237 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage
U1238 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4
U1239 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4
U1240 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1241 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1242 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment
U1243 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment
U1244 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment
U1245 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment
U1246 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1247 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
U1248 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date
U1249 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date
U1250 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN)
U1251 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN)
U1252 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions
U1253 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions
U1254 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Network Control
U1255 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Network Control
U1260 - SCP (J1850) Single Ended (+) Circuit Failure
U1261 - SCP (J1850) Single Ended (-) Circuit Failure
U1262 - SCP (J1850) Communication Bus Fault
U1308 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Engine Torque
U1341 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Vehicle Speed
U1430 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Fuel System
U1451 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Audible Warnings /Anti-Theft Module, Vehicle Immobilized
U1736 - SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Telltales
U1750 - SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Audible Warnings
U1794 - SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Mirrors
U1797 - SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Door Locks
U1798 - SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for External Access (Doors)
U1806 - SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Primary Id
U1900 - CAN Communication Bus Fault
U1950 - UPB Communication Bus Fault
U2000 - Audio Rear Control Unit is Not Responding
U2001 - Audio Tape Deck Unit is Not Responding
U2002 - Audio Bezel is Not Responding
U2003 - Audio Compact Disk / Disk Jockey Unit is Not Responding
U2004 - Audio Steering Wheel Control Unit is Not Responding
U2005 - Audio Rear Integrated Control Panel Unit is Not Responding
U2006 - Audio Remote Climate Control Unit is Not Responding
U2007 - Audio Navigation Unit is Not Responding
U2008 - Audio Phone is Not Responding
U2009 - Audio Front Control Module (ACM) is Not Responding
U2010 - Module is Not Responding (Non SCP)
U2011 - Module Transmitted Invalid Data (Non SCP)
U2012 - Communication Bus Error (Non SCP)
U2013 - Compass Module is not Responding
U2014 - Audio Subwoofer Unit is Not Responding
U2015 - Signal Link Fault (Non SCP)
U2016 - Signal Link Short to Ground (Non SCP) / From NGV Module
U2017 - Driver Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP)
U2018 - Passenger Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP)
U2019 - Audio Voice Module Not Responding
U2020 - Audio Center Amp is not responding
U2021 - Invalid /fault data received (Non SCP)
U2150 - SCP (J1850) Invalid Data from REM
U2152 - SCP (J1850) Invalid Data from GEM
U2160 - SCP (J1850) Invalid Data from IC
U2195 - SCP (J1850) Invalid Data from SCLM
U2500 - (CAN) Lack of Acknowledgement From Engine Management

wróć do góry strony